امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

A hybrid EM/Circuit Design Method For 6-Bit Distributed Ka-Band MEMS Phase Shifter

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: فرخ حجت كاشانی- جلیل راشد محصل- حبیب اله زلفخانی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید