امروز برابر است با :25 خرداد 1403

کنترل چند ناحیه ای بارفرکانس درفضای رقابتی صنعت برق باروش کنترل فیدبک خروجی بهینه

Title: کنترل چند ناحیه ای بارفرکانس درفضای رقابتی صنعت برق باروش کنترل فیدبک خروجی بهینه
Authors: Javad Sadeh جواد ساده Elias Rakhshani الیاس رخشانی
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Keywords: کنترل بار فرکانس فضای تجدید ساختارشده صنعت برق کنترل فیدبک خروجی بهینه فیدبک حالت بهینه رویت گر حالت روایتگر کاهش یافته

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید