امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

پیش بینی وقوع پدیده جدایی بین ناحیه ای درسیستمهای قدرت تحت استرس بااستفاده ازتکنیک شکل نرمال میدانها

Title: پیش بینی وقوع پدیده جدایی بین ناحیه ای درسیستمهای قدرت تحت استرس بااستفاده ازتکنیک شکل نرمال میدانهای برداری
Authors: Ahad Kazemi احد کاظمی Ali Hesami Naghshbandi علی حسامی نقشبندی Iman Poorfar ایمان پورفر
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: جدایی بین ناحیه ای Inter-Area Separation تداخل مودال Modal Interaction شکل نرمال Normal Form دینامیک سیستمهای قدرت Power System Dynamics

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید