امروز برابر است با :31 اردیبهشت 1403

پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از شبكه عصبی فازی جهت شناسایی تشكیلات كربناته

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مسعود عسكری- جواد عسكری- علی قاسمی – سعید چراغی- بهداد ناظم رعایا

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید