امروز برابر است با :4 خرداد 1403

پخش باربهینه توسط روش الگوریتم اچ پی اس او درسیستمهای قدرت تجدید ساختارشده شامل یو پی اف سی

Title: پخش باربهینه توسط روش الگوریتم اچ پی اس او درسیستمهای قدرت تجدید ساختارشده شامل یو پی اف سی
Authors: Seyyed Mohammad Hadi Tabe’i سیدمحمدهادی تابعی Seyyed Abbas Taher سیدعباس طاهر
Organization: شرکت برق منطقه ای کرمان Kerman Regional Electric Company
Keywords: پخش بار بهینه OPF کنترل کننده یکپارچه پخش توان UPFC الگوریتم HPSO

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید