امروز برابر است با :4 تیر 1403

An Adaptive PID Controller in STATCOM Application for Performance Improvement Based on the Genetic..

Title: An Adaptive PID Controller in STATCOM Application for Performance Improvement Based on the Genetic Algorithm
Authors: Ghazanfar Shahgholian غضنفر شاهقلیان Mohammad Bayati Poodeh محمد بیاتی پوده Saeed Eshtehardiha سعید اشتهاردیها
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Keywords: Adaptive Control Genetic Algorithm PID Controller STATCOM

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید