نگرشي به فعاليت خط گرم در ايران


خط گرم , hot line , خاموشي ,فرمان از دور


دیدگاهتان را بنویسید