امروز برابر است با :30 تیر 1403

The Measurement Technique for Distributed Voltage of a String Insulator Using a Standard Sphere Gap

در اين مقاله روشهاي محاسبه ولتاژ در زنجير مقره بررسي مي شود

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید