امروز برابر است با :12 اسفند 1402

مكان یابی بهینه نمایانگرهای خطا در شبكه های توزیع با كمك الگوریتم ژنتیك

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد مهدی درجانی-علی یزدیان ورجانی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید