امروز برابر است با :20 آذر 1402

Coordinated Fuzzy Control of Cascaded Tap Changers in a Distribution Network

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: كلانتر- كاظمی- تاج فر

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید