امروز برابر است با :11 مهر 1402

مدل اصلاح شده توان آلفا برای ترانزیستورهای MOS

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: امیر علی شیرازی بهشتی- احسان روحانی- كمال عبدی- علی افضلی كوشا

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید