امروز برابر است با :2 مهر 1402

مدلسازی چگالی شار در موتور سنكرون آهنربای دائم خطی مبتنی بر مدار معادل مغناطیسی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: آرش حسن پور اصفهانی- صادق واعظ زاده-مهدی معلم

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید