امروز برابر است با :2 تیر 1403

محاسبه اثر تغییرات طول خطوط در كوپلاژ دو قطعه خط مایكرواستریپ در حالت كوپلاژ ضعیف

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد حسن اكبر پور- مجید طیرانی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید