امروز برابر است با :23 تیر 1403

كنترلر هوشمند فازي سخت افزاري توسط مدارات مجتمع آنالوگ

پياده سازي يك كنترلر هوشمند فازي سخت افزاري توسط مدارات مجتمع آنالوگ
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید