كتاب Design of Electrical Services for Buildings


عنوان این کتاب به انگلیسی Design of Electrical Services for Buildingsاست و در واقع برای علاقمندان به تاسیسات الکتریکی مناسب است. در این کتاب به محاسبات کمتر پرداخته شده و بحثهای کیفی بیشتر مد نظر قرار گرفته اند.
رمز : epd-docs


دیدگاهتان را بنویسید