امروز برابر است با :1 تیر 1403

Lightning Protection Selection Calculator

در آدرس زیر یک ماشین حساب آنلاین برای محاسبه سیستم برقگیر مییابید که میتواند بر اساس استانداردهای مختلف نتیجه را ارائه دهد. البته در اینجا فایلی برای دانلود نیست و برای استفاده باید به مباحث مربوطه آشنایی قبلی هم داشته باشید.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید