امروز برابر است با :23 تیر 1403

طراحی و ساخت رله فرکانسی دیجیتالی باقابلیت سازگاری باسیستم اسکادا

Title: طراحی و ساخت رله فرکانسی دیجیتالی باقابلیت سازگاری باسیستم اسکادا
Authors: Afshin Roushan Milani افشین روشن میلانی Seyyed Mehdi Mahaee سیدمهدی مهائی Yasser Eblaghi یاسر ابلاغی Ebrahim Eblaghi ابراهیم ابلاغی
Organization: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق آذربایجان Azerbaijan Power &Water Institute of Technology
Keywords: فرکانس SCADA System رله Zero Crossing الگوریتم Frequency میکروکنترلر Relay سیستم اسکادا Algorithm Microcontroler

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Control and Protection

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید