امروز برابر است با :31 فروردین 1403

طراحی و ساخت دیپلكسر موجبر در باند Ka

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مهدی قنادی- علی بنایی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید