طراحی مطمئن کنترل کننده H برای سیستم های خطی نامعین دارای تأخیر زمانی


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی ابوطالبی- سعید حسین نیا- فرید شیخ الاسلام


دیدگاهتان را بنویسید