امروز برابر است با :30 تیر 1403

طراحی مطمئن کنترل کننده H برای سیستم های خطی نامعین دارای تأخیر زمانی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی ابوطالبی- سعید حسین نیا- فرید شیخ الاسلام

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید