امروز برابر است با :24 خرداد 1403

Robust H Control of Uncertain Parameter-Dependent Systems

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: کریمی- مشیری- جبه دار مارالانی- لومن

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید