امروز برابر است با :24 خرداد 1403

طراحی كد شبه تصادفی و همزمان كنندة مناسب آن جهت افزایش امنیت مخابراتی در سیستمهای طیف گسترده DS

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی حبیبی بسطامی – حسن آقایی نیا

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید