امروز برابر است با :30 اردیبهشت 1403

طراحی سیستمی مقاوم در برابر چرخش وشرایط روشنایی محیط برای تشخیص کاراکترهای گسسته پلاک خودروها

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: روح الله جواهری- احمد آیت الهی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید