طراحی سیستمی مقاوم در برابر چرخش وشرایط روشنایی محیط برای تشخیص کاراکترهای گسسته پلاک خودروها


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: روح الله جواهری- احمد آیت الهی


دیدگاهتان را بنویسید