امروز برابر است با :4 مهر 1402

طراحی بهینه درخت والاس توسط الگوریتم ژنتیک

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: بهروز افضل- علی افضلی کوشا

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید