امروز برابر است با :1 خرداد 1403

صرفه جویی درمصرف انرژی با تامین روشنایی معابر توسط لامپ های متال هالید

Title: صرفه جویی درمصرف انرژی با تامین روشنایی معابر توسط لامپ های متال هالید
Authors: Mohammad Farid Hanifi محمدفرید حنیفی Zohreh Hesari زهره حصاری
Organization: شرکت نورگستر- مهندسین مشاور
Keywords: آستانه کنتراست Contrast Threshold قابلیت رویت Visibility لامپ متال هالید Metal Halide Lamp ضریب شار موثر Effective Lumen Ratio

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید