امروز برابر است با :4 خرداد 1403

شیوه جدید برای شبیه سازی ساختارهای حجیم به روش تفاضلات محدود حوزه زمان

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سیده زینب حسینی- محمد صادق ابریشمیان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید