امروز برابر است با :7 خرداد 1403

شبیه سازی یك سیستم كنترل فعال نویز 2*2*1 با تخمین مسیر ثانویه

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد ابراهیم صادقی علویجه-محمد حسین كهایی- جواد پشتان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید