امروز برابر است با :24 خرداد 1403

شبیه سازی و پیاده سازی دیدگاه مدلسازی و كنترل چند گانه روی مدل آزمایشگاهی هلی كوپتر

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: ولی محمد نظر زهی-مهدی زمانیان- علیرضا فاتحی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید