امروز برابر است با :24 خرداد 1403

شبیه سازی سیگنال باند پایه رادارهای مراقبت هوایی مستقر بر روی كشتی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حمید سعیدی سورك- جواد اخلاقی- محمد رضا اخوان صراف

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید