امروز برابر است با :28 اردیبهشت 1403

Rate-Maximizing Adaptation in MIMO-OFDM with Space-Time-Frequency Coding

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مهدی گلپرورروزبهانی- بابك خلج

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید