امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

سیستم های كنترل یادگیر تكرار شونده بهینه

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی مددی- سید كمال الدین نیكروش

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید