سيگنالهاي صحبت


سيگنالهاي صحبت
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: سيد مهدي جوادي


دیدگاهتان را بنویسید