امروز برابر است با :11 اسفند 1402

Investigation of measurement of noise in laser diodes for high data rate broadband telecommunication

از مجموعه مقالات برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: دکتر واعظی نژاد

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید