سيستم هاي كنترل گسترده (DCS) در عملكرد جزيره اي نيروگاه


بررسي و تحليل كاربرد سيستم هاي كنترل گسترده (DCS) در عملكرد جزيره اي نيروگاه ها
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran


دیدگاهتان را بنویسید