امروز برابر است با :17 خرداد 1402

سيستم هاي كنترل گسترده (DCS) در عملكرد جزيره اي نيروگاه

بررسي و تحليل كاربرد سيستم هاي كنترل گسترده (DCS) در عملكرد جزيره اي نيروگاه ها
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید