امروز برابر است با :9 آذر 1402

OPTIMAL CONTROL OF AN INVERTED PENDULUM

OPTIMAL CONTROL OF AN INVERTED PENDULUM USING A
DIGITAL DEADBEAT RESPONSE PREDICTION OBSERVER

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید