امروز برابر است با :3 تیر 1403

OPTIMAL CONTROL OF AN INVERTED PENDULUM

OPTIMAL CONTROL OF AN INVERTED PENDULUM USING A
DIGITAL DEADBEAT RESPONSE PREDICTION OBSERVER

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید