سيستم تعيين‌موقعيت‌‌‌ جهاني(جي ‌پي‌ اس)


سيستم تعيين‌موقعيت‌‌‌ جهاني(جي ‌پي‌ اس)
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: الهام اسماعيلي


دیدگاهتان را بنویسید