امروز برابر است با :28 خرداد 1403

GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE

GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: بنت الهدي اصغر نژاد

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید