امروز برابر است با :31 شهریور 1402

سنكرون سازی شمارنده در الگوریتم CCMP

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: آنیتا فدوی- جلیل چیتی زاده-سعید حسینی خیاط

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید