سنكرون سازی شمارنده در الگوریتم CCMP


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: آنیتا فدوی- جلیل چیتی زاده-سعید حسینی خیاط


دیدگاهتان را بنویسید