امروز برابر است با :1 تیر 1403

روش جدید طراحی تقویت کننده HF توسط الگوریتم ژنتیک

ارائه یک روش جدید در طراحی تقویت کننده HF توسط الگوریتم ژنتیک به کمک پارامترهای سیگنال کوچک ترانزیستور
از مجموعه مقالات برگزیده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385
Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran 

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید