امروز برابر است با :24 خرداد 1403

روشی جدید برای نهان نگاری کور تصاویر سطح خاکستری با استفاده از تبدیل والش

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مهرناز دمهری

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید