امروز برابر است با :3 تیر 1403

PCA GAUSSIAN MIXTURE MODEL FOR TWO-DIMENSIONAL ROOT CEPSTRUM FEATURES OF SPEECH

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: H.Marvi – E.Chilton

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید