امروز برابر است با :2 تیر 1403

روشی جدید برای محاسبه نیروی مغناطیسی بین کویلهای استوانه ای

Title: روشی جدید برای محاسبه نیروی مغناطیسی بین کویلهای استوانه ای
Authors: Abbas Shoulaee عباس شولایی Abbas Shiri عباس شیری
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: پتانسیل مغناطیسی برداری Vector Magnetic Potential روش فیلمان جریان Current Technique کویل استوانه ای Cylindrical Coil نیروی مغناطیسی Magnetic Force

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید