امروز برابر است با :4 خرداد 1403

Using Static Frequency Inverters for Distribution Transformer Tests

Title: Using Static Frequency Inverters for Distribution Transformer Tests
Authors: Hossein Mohseni حسین محسنی Amirabbas Shaygani Akmel امیرعباس شایگانی اکمل Edris Agheb ادریس عاقب Jooya Jadidian جویا جدیدیان Ehsan Hashemi احسان هاشمی Ali Ghorban Daeepoor علی قرباندائی پور Ali Reza Naeeni علیرضا نائینی
Organization: دانشگاه تهران-دانشکده برق Tehran University-Electric Engineering Department
Keywords: Static Frequency Inverter Filter Induced Voltage Test Total Harmonic Distortion-THD

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید