امروز برابر است با :30 تیر 1403

روشی جدید برای حل مساله ی درمدار قرار دادن ژنراتورها

Title: روشی جدید برای حل مساله ی درمدار قرار دادن ژنراتورها
Authors: Ali Akbar Gharahveisi علی اکبر قره ویسی Mahmoud Fotoohi Firooz Abad محمود فتوحی فیروزآباد Javid Khorasani جاوید خراسانی
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Keywords:در مدار قرار دادن ژنراتورها Unit Commitment Problem روشهای ابتکاری Heuristic Methods بهینه سازی اجتماع پرندگان Particle Swarm Optimization

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید