روشي نو براي واترمارکينگ کور با استفاده از تبديل والش


روشي جديد براي واترمارکينگ کور با استفاده از تبديل والش
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: مهرناز دمهري


دیدگاهتان را بنویسید