روشنایی مناسب اداری با استفاده از لامپ های فلورسنت مهتابی


Title: روشنایی مناسب اداری با استفاده از لامپ های فلورسنت مهتابی
Authors: Mohammad Farid Hanifi محمدفرید حنیفی Zohreh Hesari زهره حصاری
Organization: شرکت نورگستر- مهندسین مشاور
Keywords: اندازه مردمک Pupil Size صرفه جویی در انرژی Energy Saving طیف نوری Spectral Content

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Environment


دیدگاهتان را بنویسید