امروز برابر است با :31 خرداد 1403

رله دیستانس با الگوریتم جدید تشخیص اس آی آر برای کاهش اثرگذاری سی وی تی

Title: رله دیستانس با الگوریتم جدید تشخیص اس آی آر برای کاهش اثرگذاری سی وی تی
Authors: Seyyed Mohammad Shahrtash سیدمحمد شهرتاش Hamzah Roghanian Jahromi حمزه روغنیان جهرمی
Organization: شرکت برق منطقه ای فارس Fars Regional Electric Company
Keywords: رله دیستانس ترانسفورماتور ولتاژ خازنی گذرای CVT تشخیص SIR

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Control and Protection

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید