امروز برابر است با :24 خرداد 1403

راهکاری جدید در طراحی کنترل کننده قابل شکل دهی مجدد با استفاده از جایابی ساختار ویژه

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علیرضا اثنی عشری- علی خاکی صدیق- محمد جواد یزدان پناه

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید