حافظه فيليپ فلاپ تمام نوري بااستفاده ازدوسوئيچ تزويج ش


حافظه فيليپ فلاپ تمام نوري بااستفاده ازدوسوئيچ تزويج شده قطبي
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: محمد ورشوساز


دیدگاهتان را بنویسید