امروز برابر است با :2 مهر 1402

توليد انرژي در ايران

توليد انرژي در ايران
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: علي اکبر نصيري

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید