توليد انرژي در ايران


توليد انرژي در ايران
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: علي اکبر نصيري


دیدگاهتان را بنویسید