امروز برابر است با :1 خرداد 1403

Distribution Stat com

مدل سازي و شبيه سازي يک Distribution Stat com
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: موسي در کاله خواجه

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید